Tor Øyvind Baardsen

Mangler.

Bild & Runsten AB

Magnus Bild and Mikael Runsten run the knowledge company Bild & Runsten AB. Their areas of specialisation are financial reporting, financial analysis, company valuation and M&A.

They primarily work with delivering tailor-made programmes for management teams of international companies and organisations. They also frequently contribute as lecturers and/or course directors in executive and MBA programs offered by several Euro­pean management institutes.

Both have an educational background from the Stockholm School of Economics, and both hold MSc and PhD degrees. They have worked there as teachers, programme developers and researchers during many years.

Magnus and Mikael have contributed in many of the executive development programmes SSE Executive Education Norway has delivered for Telenor, and they have been the main contributors in Telenor Global School of Finance.

They have both spent a lot of time on pedagogical issues and are alumnus from the Internat­ional Teachers Programme, arranged by schools such as INSEAD, IMD, London Business School, and NYU Stern. Magnus served as ITP Programme Director 2003 through 2005.

They are both rewarded lecturers and are both received the “Best Teacher” award in SSE’s Executive MBA programme (Magnus in 2004 and Mikael in 2007).

Åsa Lundquist Coey

Mangler.

Michael Daun

Mangler.

Gunnar Ekman

Mangler.

Handelshögskolan i Stockholm IFL Executive Education

Mangler.

Arne Högberg

Mangler.

Jesper Hök

Jesper arbetar sedan mitten av 90-talet med lärande, förändring och utveckling i privata, offentliga och ideella organisationer. Jesper är beteendevetare med inriktning på pedagogik, arbets- & organisationspsykologi och konfliktlösning. Han är certifierad UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledare) och gruppdebriefer.

Under de senaste åren har Jesper specialiserat sig på pedagogiska processer och processinriktad organisations- och ledarskapsutveckling. Personlig utveckling och stödjande coachning av enskilda individer, ledare och arbetsgrupper är tillsammans med stresshantering, kris- & konflikthantering och samtalsteknik andra av Jespers huvudområden.

Jesper är, eller har varit, engagerad som utbildare vid bl.a. Stockholms och Linköpings universitet, Försvarshögskolan, Ljungskile folkhögskola samt vid ett antal privata utbildningsanordnare.

Han har varit med och hållit i omfattande ledarskapsprogram och ledarutvecklingsinsatser för bland andra Eniro, Swedec, Fältarbetsskolan, Apoteket, Ängelholms Sjukhus, Business Region Göteborg, Vattenfall och Stockholms Universitet.

Johan Holm

Johan är konsult med inriktning mot individ- och organisationsutveckling. Det har han varit sedan 1993. Uppdragen sker inom näringslivet, offentlig sektor och föreningsvärlden. Det kan t.ex. handla om ledarutbildningar, storgruppsprocesser, ledningsgrupps-utveckling eller coachning av individer. Johan medverkar även i psykologutbildningen vid Stockholms Universitet och ingår i fakulteten på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under ett antal år kombinerade Johan detta arbete med rollen som analytiker och ledare för strategiska workshops och omvärldsanalytiker på reklambyrån Volt. Från Volt har han även flera års ledningsgruppserfarenhet.

Johan har en tvärvetenskaplig universitetsutbildning med beteendevetenskap som huvudinriktning. Han har varit reservofficer i Kustartilleriet och är UGL-handledare. Han har gått en Postgrad Diploma utbildning (deltid) i organisationspsykologi vid Gestalt Akademin i Skandinavien. Johan är certifierad för självkännedoms-inventeringarna SDI och FIRO-B. Han arbetar obehindrat på svenska och engelska.

Pontus Holmgren

Pontus Holmgren född 1964, är legitimerad psykolog med vidareutbildning inom grupp- och organisationsutveckling, bla SCT (Systems Centered Training). Han har chefserfarenhet samt en bred bakgrund med erfarenhet bland annat från Byggbranschen (utbildad timmerman). Han tillhör IFL at Stockholm School of Economics externa fakultet och är certifierad för ett flertal tester och verktyg så som MBTI, IDI, Ledarskapsdiamanten, Firo B mfl. Han är utbildad individ- och gruppdebriefer samt har dramautbildning från London, Royal Academy of Dramatic Arts och Scandinavian School of Playback Theatre.

Dr. Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes har en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. De siste ti årene har han vært daglig leder for Humanistisk Akademi, et lærested som bedriver filosofisk førstehjelp i arbeidslivet. Han har lang erfaring med å holde foredrag og tilrettelegge prosesser om emner som etikk, kommunikasjon og menneskesyn. Kvalnes er på sitt ypperste når han utforsker meninger og oppfatninger i dialog med andre. Da liker han å betone viktigheten av uenighet og motspill. I 2005 mottok han Idunnprisen for Se gorillaen! Etikk i arbeid. Han har også skrevet bøkene Mot og mening: Hvordan takle smisking på arbeidsplassen og Målvaktfilosofi. For tiden arbeider han med et bokprosjekt om menneskelig feilbarlighet. Her er han i samtaler med ledere og profesjonsutøvere – blant annet en flykaptein, en kirurg og en idrettscoach – for å kartlegge deres holdninger til menneskelige feil. På fritiden er Kvalnes en lidenskaplig musikk- og fotballentusiast. I sin ungdom var han med på å skrive slageren ”Shouldn’t have to be like that”, som medlem i den melankolske popgruppen Fra Lippo Lippi. 

Morten Lindh

Morten Lindh – born in 1955 – is a speaker, facilitator and coach on a number of executive programmes for large, international businesses. His role has been to design and implement executive development programmes as well as coaching and following-up the development of individual executives. With twenty years of experience from implementing development activities across many nationalities, in environments as diverse as Europe, US, India, Russia and China, Morten has developed a thorough understanding of the challenges in successfully leading international businesses. Morten is also co-founder/-owner of MDP, Management Development Partnerships, a Belgium based company specialising in management development for large, international companies. MDP mission is to deliver real impact to clients through the concept of “Development Through Dialogue”.

Dr. Kjell A. Nordström

Mangler.

Svante Östblom

Senior Advisor in business development and profitable growth strategies to mid-size and large enterprises. More than 15 years of experience in supporting companies, both public and private equity owned, in a variety of complexity and situations. Broad, international, experience of working with different industries, such as telecom, retail, IT, finance, med-tech, energy, automotive, pulp & paper and semiconductors. Specializing in business acceleration by developing and implementing both operational excellence and customer driven strategies.

Dr. Einar Øverenget

Einar Øverenget har dr.grad i filosof. Øverenget har lang forelesningserfaring fra norske og amerikanske universiteter. Han arbeider med personal-, leder- og orgtanisasjonsutvikling i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget knytter gjerne dette arbeidet til spørsmål som har med etikk, verdier, selvforståelse og kommunikasjon å gjøre.

Øverenget er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens husfilosof. Han har også utgitt flere bøker, blant annet Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006) og Livets Øyeblikk (2007).

Øverenget er en erfaren foredragsholder.

 
KOMPETANSEOMRÅDER

  • Personal- og lederutvikling: etikk og verdispørsmål, kommunikasjon, selvstendiggjøring.
  • Organisasjonsutvikling: utvikling av verdigrunnlag, implementering, konkretisering.
  • Kulturformidling: mellom Akademia og næringsliv
  • Anti-korrupsjonstrening for mennesker i arbeidslivet
  • Mer enn 10 års forelesningserfaring på universitet/høyskolenivå

Pocket Teater & Utbildning AB

erbjuder annorlunda metoder för verksamheter och människor som vill utvecklas. Vi har hjälpt över 500 företag och organisationer med förändringsprocesser i mer än 25 år. POCKET är ett utbildningsföretag som arbetar med personal- och ledarskapsutveckling. Att utveckla och förbättra kommunikationen mellan människor är målet med vår verksamhet. 

Vi som arbetar på Pocket har en palett av kompetenser: Beteendevetare, Pedagoger, Skådespelare m.m. Vår främsta pedagogiska metod är INTERAKTIV TEATER som är ett oslagbart sätt att väcka människors engagemang och lust till egen utveckling samt att ge insikter och ett direkt lärande.

Thekla Schneede

Thekla Schneede is an experienced consultant working with team development, leadership development and coaching. The company Schneede AB is based in Lund, Sweden, and cooperates with a large network of consultants both in Sweden and internationally. Thekla is 35 years old and lives in Lomma, in the south of Sweden.

Dr. Kaj Storbacka

Ekonomie doktor från Svenska Handelshögskolan och diplomingenjör från Tekniska Högskolan. Dr. Storbacka är en av föregångarna inom området för utveckling av kundorienterade affärsmodeller. Han har över 25 års erfarenhet som strategisk konsult för internationella företag inom olika branscher, bl.a. finans-, medie-, rese-, detaljhandels-, energi- och telekommunikationsbranschen, samt tillverkande industri och processindustri. Han är också en ofta sedd föreläsare på interna seminarier för globala företag, flere Executive MBA program samt ledande management konferenser i Europa, Amerika och Asien. 

Peter Strøm

Inger-Margrethe Svendsen

Spesialkompetanse innen ledelse og teamorganisering. Omstillingsprosesser. Kommunikasjon og motivasjon. Coaching og veiledning for enkeltindivid og grupper. Konflikthåndtering. Forandringsledelse. Organisasjonskultur. Arbeidsmiljøundersøkelser. Undervisning BI, masterprogrammet. Undervisning på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Veieleder for psykologer, samt ansvarlig for grunnkurs for psykologer som videreutdanner seg innen spesialiteten, Norsk Psykologforening. Terapi.    

Dr. Jan Thorsvik

Jan Thorsvik er dr.philos. og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder og professor II i organisasjon og ledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Han har publisert bøker og artikler om organisasjon og ledelse, planlegging, offentlig politikk og administrasjon, og om filosofiske emner. Han har i mange år vært gjesteforeleser ved universiteter og høyskoler, og er en etterspurt foredragsholder i de nordiske land. Thorsvik er ofte invitert til å holde seminar om læring og kommunikasjon i organisasjoner, verdibasert ledelse og hva organisasjonskultur kan bety for hvordan organisasjoner fungerer. Han er også mye benyttet i forbindelse med endring og reformer i organisasjoner, og tiltak for å fremme oppslutning omkring omstillingsprosesser. Thorsvik har blant annet sammen med Dag Ingvar Jacobsen skrevet den mest brukte læreboken i organisasjon og ledelse i Skandinavia: ”Hvordan organisasjoner fungerer”. 

Dr. Mats Urde

Klein pdf som jeg ikke har skrevet av fra enda.

Christian Ylander

Mangler. Eller skal det være én presentasjon av begge?

John Ylander

Mangler. Eller skal det være en presentasjon av begge...?

John og Christian Ylander

Ylander Företagskonsult startades för 35 år sedan av samhällsvetaren Christian Ylander och drivs idag tillsammans med sonen, ekonomie doktor John Ylander. Verksamheten omfattar Organisations- och Ledarutveckling i företag och organisationer huvudsakligen i Sverige och Norge. Företaget har sitt säte och kursgård på Tjärnö i Norra Bohuslän med filialer i Göteborg och Stockholm.

Se også: