Blogg

Forventningsstyring – en innsikt fra Rüdesheim

I ettertid ble jeg overrasket over hvor mye jeg lærte i tiden som reiseleder. Jeg tok godt voksne mennesker i hånden og fulgte dem ut i verden. De var vel omtrent på den alderen jeg er nå. En av turene gikk til Rüdesheim i Rhindalen. En fortryllende vinlandsby med et yrende liv og en tung eim av eikefat og parfymen 4711.

Det finnes ingen voksne

Det fikk jeg smertelig erfare da jeg som 20-åring var reiseleder for en gruppe norske godt voksne mennesker i Miami.

Hjelp, det er ikke bruk for meg!

Som leder er du vant til å ha spotlyset på deg. Mange elsker det. De fleste venner seg til det. Noen blir avhengig av det.

Sennepsfrøet

I den siste tiden har Dagens Næringsliv fokusert på uheldige sider ved den elitistiske kulturen ved studentmiljøet på NHH. Det gjør meg trist hvis det er en kjerne av sannhet i det de skriver. Jeg var selv en del av det. Jeg var selv med i de rette nettverkene og har antakelig nytt godt av det i ettertid. Det har fått meg til å tenke.

Forandringens formel

Fins det virkelig en formel som sikrer vellykkede endringsprosesser? Ja, det gjør det, men det betyr ikke at det er enkelt å lykkes.

Utfordre medarbeiderne

Lederens oppgave er å oppnå resultater gjennom andre. I næringslivet er gode resultater det samme som stadig bedre resultater. Status quo er ikke noe alternativ.

Hva er det vi ikke snakker om som vi burde snakke om?

Tenk om alle sa det de mente for å bidra til beslutningene? I stedet for å si hva de mener, sier mange hva de tror andre vil høre dem si. De styres av hva som er opportunt å mene.

Lederens ABC

Som leder vil du få til endringer. Til det bedre, selvsagt. Det er det vi kaller utvikling. Stagnasjon er ikke noe bra alternativ når alt annet er i bevegelse. Å lykkes med store endringer er vanskelig.

Balanse i lederskapet

Hva er egentlig en leders jobb?