Sennepsfrøet

I den siste tiden har Dagens Næringsliv fokusert på uheldige sider ved den elitistiske kulturen ved studentmiljøet på NHH. Det gjør meg trist hvis det er en kjerne av sannhet i det de skriver. Jeg var selv en del av det. Jeg var selv med i de rette nettverkene og har antakelig nytt godt av det i ettertid. Det har fått meg til å tenke.

Publisert: 31.05.18 | Sigurd Eltvik
Del på: Facebook | LinkedIn | Twitter

 

Jeg er oppdratt i et bedehusmiljø i en småby og jeg har lest mye i Bibelen. Jesus er etter min mening et veldig godt lederforbilde, og jeg har plukket med meg en del innsikt fra historiene om tømmermannsønnen fra Nasareth.

Han sa:”Hva kan vi ligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som sennepsfrøet. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i verden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem». (Markusevangeliet kap.4)

La oss ikke tro at det som synes smått og unnselig er uviktig.  

Elitismen

Næringslivet er på mange måter preget av en elitistisk holdning. Du skal synes; ha de rette kontakter; være profilert i pressen; ha æren for suksesser. Suksess avler suksess. Har noen først sett deg, får du nye muligheter, og inntil du når ditt inkompetansenivå, vil din suksess overstige dem som ikke ble sett.

Jeg ser det igjen og igjen. De åpenbare talentene dyrkes. De kjekke epletrærne som er store når de plantes, får alt stellet. De har de rette skolene. De er pene å se på, og de har ordet i sin makt. De har de rette vennene også og har adresse på rett sted. Sennepsfrøene, de stille i landet, blir glemt. En kjent managementguru og god venn, Kjell Nordström ved Handelshögskolan i Stockholm, har spurt: Hvem vil ansette en enbent, lesbisk kvinne med papirer fra Saddam Hussein’s School of Economics?

Er vi for tradisjonelle i vår søken etter morgendagens ledere? Er det derfor det finnes så få sennepstrær – staute og beskyttende – i vårt konkurranseutsatte næringsliv?

Såmannen

Det finnes en annen lignelse fra Bibelen som også har relevans for denne situasjonen. Det er lignelsen om såmannen litt tidligere i samme kapittel hos Markus.

”Hør!” sa han. ”En mann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt: noe tretti foll, noe seksti foll og noen hundre foll.” Og han sa: ”Den som har ører å høre med, hør!”

Kanskje går mange sennepstrær tapt for et næringsliv som sårt trenger det fordi forholdene ikke ble lagt til rette for dem – fordi jordlaget var for tynt eller fordi tornekrattet vokste for høyt.

Kanskje er vi for opptatt av å vanne epletrærne i stedet for å sørge for godt jordsmonn som holder på vannet og sørger for næring til alle – slik at sennepstrær, kornaks og kjekke epletrær kan vokse side om side og nå sitt fulle potensiale. Er vi for monomane i vår oppfatning av den gode leder og det gode ledertalent? Dyrker vi stereotypene? Ser vi mulighetene i unge medarbeidere? Ser vi mulighetene i gamle medarbeidere? Er vi flinke nok til å gi støttende tilrop og varsom kritikk for å løfte talentene og de kunnskapsrike og erfarne frem? Er vi gode nok til å se våre medarbeidere?

Hva er et godt jordsmonn i en organisasjon? Det er et miljø hvor medarbeiderne stadig får være i utvikling, hvor det er lov å gjøre feil, hvor det er lov å være uenig og hvor det vanker ris og ros i rikelig monn. Det er et miljø der medarbeiderne får være hele mennesker, der både hjerte, hjerne og hender får komme til sin rett.

Den kloke leder bygger en slik organisasjon. Så vil veksten skje og fruktene kan høstes når tiden er inne. Det lille sennepsfrøet vil vokse seg stort og kanhende verne de kjekke epletrærne fra den sterkeste solen.