Endringsprosesser

Store endringsprosesser er risikoprosjekter der mye kan gå galt. Involvering av medarbeidere er kritisk for suksess.

 

Vi hjelper ledelsen å strukturere og implementere endringsprosessen slik at mulighet for suksess er størst mulig.

Det er kritisk at

  • flest mulig forstår hvorfor endringen finner sted
  • flest mulig kjenner endringens målbilde og ønsker at det skal realiseres
  • endringen gjennomføres i en klar struktur der delmål kan feires
  • motstand håndteres som en kraft som kan bidra til måloppnåelse i stedet for som en trussel som må undertrykkes.