Skreddersydd lederutvikling

Med utgangspunkt i kundens behov, tilpasser vi vår innsats til å møte både forretningsmessige, strategiske og kulturelle utfordringer.

Lederutvikling er implementering av strategi

Lederutvikling er et verktøy for å realisere bedriftens strategiske ambisjoner. Sammen med styringssystemene er ledelse bindeleddet mellom ambisjon og handling, drøm og virkelighet.

Derfor må all lederutvikling være forankret i bedriftens toppledelse om den skal ha noen effekt. Våre kontaktpersoner i bedriftene er derfor adm. direktør i mindre og mellomstore selskaper og medlemmer av konsernledelsen eller divisjonsledelsen i store selskaper.

Sammen med bedriftens toppledelse skreddersyr vi lederutvikling i forhold til de strategiske behov bedriften har.

Lederutfordringen

En leders utfordring består i å treffe gode strategiske beslutninger og sette dette ut i livet ved hjelp av systemer, prosesser og motiverte medarbeidere. Lederutvikling handler derfor både om strategi, systemer, prosesser og mellommenneskelige relasjoner.

Samarbeid med Handelshögskolan i Stockholm

Strategica leverer lederutvikling i samarbeid med Handelshögskolan i Stockholm IFL Executive Education. Handelshögskolan i Stockholm er Skandinavias ledende miljø for skreddersydd lederutvikling (ranket av Financial Times).

Programmer som fokuserer på samspillet mellom strategiske beslutninger, finansiell og forretningsmessig forståelse, systemer, prosesser og den enkeltes leder og medarbeiders rolle i dette leveres i regi av Handelshögskolan i Stockholm.

Programmer som fokuserer mer på utvikling av kultur og personlige lederegenskaper i form av å håndtere mellommenneskelige relasjoner, leveres i regi av Strategica.

Programinnhold

Programmene har vært fokusert rundt følgende temaer: Internasjonalisering, helhetlig forretningsforståelse (strategi, økonomistyring, markedsføring m.m.), relasjonsledelse, kulturutvikling, utvikling av ledertalenter, teknologiutvikling, kommersialisering av innovasjoner m.m.

Der hvor kunden behøver det

Gjennomføringen skjer over hele verden etter kundens ønske og drevet av logikken i programmene. Vi har et stort internasjonalt nettverk av forelesere og ressurspersoner som vi har trukket på ved arrangementer i Skandinavia og mange andre destinasjoner:

Helhetsopplevelse

Et lederutviklingsprogram skal etter vår mening være en helhetsopplevelse. Derfor kan vi ta ansvar for alt fra deltakerne står opp om morgenen til de kryper til køys. Gode foredragsholdere, innovative og virkelighetsnære pedagogiske virkemidler og et sterkt faglig innhold er en selvfølge. I tillegg tar vi hånd om det sosiale programmet og et element som vi kaller ”Mind Expansion” - opplevelser som kan variere fra middagsbesøk hos utenlandske familier, møte med munker i et buddhist kloster, glødvandring, opera og teater m.m. Alt satt inn i en sammenheng som er relevant for programmet

Programansvarlig

Som programansvarlige deltar vi under hele programmets gang og tar hånd om læringsmiljø og sikrer at deltakerne får med seg den røde tråden i programmene.

World class

Lederutvikling gjennomført av Strategica er aldri middelmådig. Vi tar mål av oss til å levere programmer i det øverste sjiktet i en internasjonal konkurranse.