Rådgivning om strategi, kompetanse og ledelse

Vi er gjerne diskusjonspartner for ledere når det gjelder strategiske valg – en ”second opinion”.

 

Vi kan stille spørsmål lederne ikke har tenkt på og bringe inn nye perspektiver som verdiøker prosessen og kvalitetssikrer valgene. Gjennom vårt store nettverk blant annet ved Handelshögskolan i Stockholm, kan vi bringe inn relevante eksperter.

Vi gir også råd om hvordan strategien kan implementeres. En ting er å treffe de rette valgene; noe ganske annet er det å sette dem ut i livet. Her blir ofte lederutvikling og kompetanse nøkkelord. Vi har betydelig erfaring i både å definere kritisk kompetanse, designe systemer for å skaffe den til veie samt utvikle lederes ferdigheter. Dette er erfaring vi gjerne deler.