Teambygging for ledergrupper

Vi har lang erfaring i å etablere tillit i grupper. Det er en klar sammenheng mellom tillit og åpenhet. Åpenhet skaper tillit og vise versa. Først når du tør å være åpen og faktisk si det du mener, vil du kunne tilføre gruppen verdi og bidra til problemløsningen.

 

Altfor mange ledergrupper er ineffektive og bedriver skyggeboksing i stedet for å treffe strategisk kloke beslutninger. I stedet for å si det man mener, sier man det man tror andre vil høre, og det bidrar skjelden til de kloke løsningene.

Det tar tid å arbeide med å skape større åpenhet og tillit; det er ikke gjort på en halv dag. Imidlertid kan man gjøre andre nyttige ting samtidig som teambyggingen finner sted. Vi kan tilrettelegge for aktiviteter som fremmer teamets effektivitet. Deretter kan man gjennomføre et ledermøte eller et strategiarbeid samtidig som vi observerer pågående prosesser og griper inn etter behov. Dette skaper effektiv læring, fremmer større trygghet i gruppen og øker effektiviteten i ledergruppen.

Vårt hotell i Sør-Frankrike, La Fauvelle, er skreddersydd for denne type samlinger. Hvorfor ikke legge arbeidet til et sted som inspirerer til nye tanker og endrede vaner? Om dere ønsker det, kan vi disponere hele hotellet og benytte såvel kurslokaler som den store hagen til arena for prosesser som vil sette spor. Vi gjennomfører selvsagt teambygging også på andre destinasjoner etter kundens ønsker.