Kulturbygging

En sterk og konstruktiv bedriftskultur kan være et viktig og vanskelig kopierbart konkurransefortrinn for virksomheten. Kulturen kan også være destruktiv og et hinder for å nå foretakets mål.

 

Vi hjelper foretaket med å dyrke fram den kulturen som sikter mot måloppnåelse. Dette er en omfattende prosess som må engasjere alle fra toppsjef til nyansatte medarbeidere. Prosessen vil bestå av arbeid med visjoner, lederforventninger og belønningssystemer så vel som holdningsskapende diskusjoner og samlinger. Prosesser for å ansvarliggjøre alle, vil stå sentralt, og vi tar i bruk et helt spekter av virkemidler.

Kjerneverdier og kundeløfte

Det er en klar sammenheng mellom virksomhetens verdier, organisasjonskultur og innfrielse av kundens forventninger til oss.

Vi siterer vår samarbeidspartner Dr. Mats Urde: «En merkevare kan ikke være sterkere eksternt i markedet enn det er forankret internt i organisasjonen».

Basert på metoder og analyseverktøy utviklet av Mats, kan vi hjelpe virksomheter med å definere egen identitet såvel mot kunder som internt. På bakgrunn av dette kan vi designe og gjennomføre prosesser som utkrystalliserer kjerneverdiene i selskapet. Med tydelige kjerneverdier som gjennomsyrer hele virksomheten, er det mulig å formulere et relevant og tydelig kundeløfte.