Fasilitering av strategiprosesser

Jo flere som får være med å bidra til en strategi, jo mer engasjement kan man vente i implementeringsfasen. I alle fall de som er kritiske for å realisere en strategi, må inviteres med inn i prosessen med å definere den.

 

De skal ikke bestemme, det er det ledelsen som gjør. De skal få si sin mening og bidra med sine perspektiver. Så kan ledelsen treffe sine beslutninger.

Jo flere som skal være med i diskusjonen, jo viktigere blir det å ha et strukturert rammeverk og dyktige tilretteleggere som kan sikre at alle blir hørt uten at ledergruppens autoritet svekkes. Vi har god erfaring med denne type prosesser, og vi kan også trekke inn ekspertkompetanse fra vårt store nettverk når det er aktuelt.